Studentu darbi

Prakses laikā studenti veic:

  • Tērpu kolekcijas grafiski – gleznieciskā projekta māksliniecisko izstrādi;

  • Tekstiliju un citu materiālu atlasi kolekcijas vajadzībām;

  • Bāzes konstrukciju izstrādi katrai tērpu demonstrētājai;

  • Modeļu konstrukciju izveidošanu katram kolekcijas tērpam;

  • Maketu izstrādi un laikošanu;

  • Tērpa piegriešanu, laikošanu un šūšanu;

  • Kolekcijas idejas aprakstu;

  • Demonstrāciju uz „mēles”.