Par metodi

S.Deksnes meistardarbnīcā studenti un privātie kursanti tiek apmācīti pēc vadītājas izstrādātās tērpu konstruēšanas metodikas, kurā apkopota viņas 63 gadu pieredze tērpu veidošanā. Pēdējos 23 gadus strādājot par konstruktīvā dizaina pasniedzēju LMA Modes dizaina nodaļā un par mākslinieciskā un konstruktīvā modes dizaina pasniedzēju RTU Dizaina tehnoloģiju institūtā, S. Deksne izveidojusi jaunu konstruēšanas metodi, kas gadu un darbu gaitā pilnveidota un pārbaudīta praksē un 2015.g. 20.nov. ieguvusi patentu Nr. 14997