CURRICULUM VITAE

Vārds Uzvārds: Skaidra Deksne

Zinātniskais grāds Mg.art.

Dzimšanas dati 1935.gada 31.oktobris, Balvu raj.

Tautība Latviete

Personas kods 311035-10719

Dzīves vieta Staiceles 1.k.2. dz.83, Rīga, LV-1035

Tālrunis 2583632

Izglītība

2003. mākslas maģistre, diploms Nr. 000573, LMA, mākslas zinātnes un kultūras teorijā. Daugavpils universitātes sertifikāts pedagoģijā.

1971.- mākslas zinātniece, dipl.Nr.345657,VMA Mākslas vēstures un teorijas nod.

1954.- māksliniece - modelētāja, diploms T Nr.556333, RLMV Modelēšanas un mākslinieciskās tērpu noformēšanas nod.

Profesionālā  darbība: 

2001. – Individuālo konstrukciju izstrādātāja korporatīvajam pasūtījumam modes namā "Ateliers";

Modes dizainere LKF tautas tērpu centrā “Senā Klēts”.

1998. - 1999. - Modes dizaina radošās grupas dibinātāja un vadītāja Kanādas – Latvijas kopfirmā “Karolat”.

1997. -  Kostīmu māksliniece firmā “Hargla”.

1964. - 1992. - Kostīmu māksliniece Rīgas kinostudijā.

1961. - 1964. - Māksliniece – modelētāja, ceha vadītāja Dailes teātrī.

1954. - 1955. - Modelētāja - konstruktore šūšanas artelī “Sadarbība”

Pedagoģiskā darbība: 

Kopš 2010.g. "Skaidras Deksnes Modes dizaina meistardarbnīcas IK" īpašniece, vadītāja, mākslinieciskā un tehniskā dizaina pasniedzēja.

2005. – 2009. - praktiskā docente RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā

2004. - Lektore RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā.

1994. - 2003.:LMA Modes dizaina nodaļas pasniedzēja, mācību metodiķe. LMA Modes dizaina nodaļas studiju programmas izstrādāšana un pilnveidošana (kopā ar R.Eglīti)

1955. - 1957.:Pasniedzēja RLMV Modelēšanas un mākslinieciskās tērpu noformēšanas nod.

Administratīvais un organizatoriskais darbs: 

2005. – 2016.g. - Ikgadējās Modes skates „Ķīpsalas pavasaris” organizēšana RTU.

2000. - Konsultante IZ ministrijas PIC profesionālās izglītības līmeņu  noteikšanā.

1994. - 2003.: Organizētas ikgadējās Modes skates LMA.

1994. - 2000.: LMA Modes dizaina katedras vadītājas vietniece

1998.- Sadarbība ar LKF tautas tērpu centru “Senā klēts” starptautiskās konferences “Tautas tērps Latvijas novados un trimdā un tā saistība ar citu tautu tērpiem” organizēšanā. 

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā.

  • LR NBS uniformu kvalitātes uzlabošana. LR AM pasūtīts pētījums 6842. dizaina konsultante. 2004.g.

Zinātniskās publikācijas:

  • A.Vilumsone, S.Deksne, I.Viļumsone. The Composition and Ethnographical Motifs of Latvian Folk Costume in Contemporary Clothing. 2-nd international Textile, Clothing & Design Conference- Magic World of Textiles, Dubrovnic, Croatia, 2004, 957- 962 pp.
  • Dāboliņa I., Viļumsone A., Deksne S. NBS ikdienas un svētku uniformu modeļu pilnveidošana. RTU Zinātniskie raksti. 9.sērija Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. 1. sējums, RTU, 2006., 67.-73.lpp
  • Viļumsone A., Dāboliņa I., Deksne S. NBS ikdienas un svētku uniformu konstruēšanas procesa automatizācija RTU Zinātniskie raksti. 9.sērija Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. 1. sējums, RTU, 2006., 74.-81.lpp.
  • A.Vilumsone, I.Viļumsone, I.Dāboliņa, S.Deksne Designer Improvement of Military Uniforms //3-nd international Textile, Clothing & Design Conference- Magic World of Textiles, Zagreb, Croatia, 2006, 931- 935 pp.

Kvalifikācijas celšana:

1998. - 1999.:Stažēšanās Tehniskajā universitātē pie Dr.sc.ing.,prof. A.Viļumsones apģērbu datormodelēšanā un datorkonstruēšanā.

1997.: Latvijas Universitātes datorapmācības kursi Microsoft Windows 95, Microsoft Word 7.0, Excel 7.0 un CorelDRAW 7 programmās.

Profesionālais un sabiedriskais darbs:

2004. - 2006: Modes laboratorijas vadītāja TV5 raidījumā „Face control”.

2003. - Tērpu kolekcijas „Mantojums” izstrādāšana un demonstrēšana LMA Modes dizaina nodaļas desmitgadei veltītajā modes skatē.

1999. - Lektore Latvijas IZ ministrijas Profesionālās izglītības centra rīkotajā seminārā.

1997. - Konsultante Izglītības un zinātnes ministrijas PIC šūšanas profesiju un stilistu apmācības jautājumos.

1996. - Ar tērpu “Veltījums J.Rozentālam un viņa sievai E.Forselei” piedalīšanās konkursā “Mode. Māksla. Mūzika.”

Kopš 1995. - Latvijas filmu mākslinieku ģildes biedre.

Kopš 1983. - Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedre.

1964 - 1997.: Tērpu māksliniece 31 kinofilmai (Piem.: 1970.g.A.Neretnieces “Vārnu ielas republika”; 1975.g.J.Streiča “Mans draugs - nenopietns cilvēks”; 1980.g. V.Braslas “Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku”; 1985.g. V.Braslas “Emīla nedarbi”; 1990.g. V.Braslas “Mērnieku laiki”; 1997.g.L.Pakalniņas “Kurpe”)

Kopš 1964. - Piedalīšanās teātra, kino un modes tematiskajās izstādēs

Kopš 1954. - Publikācijas un intervijas masu mēdijos par modes dizaina un stila jautājumiem

Apbalvojumi un pateicības:

2012. – RTU pateicība par godprātīgu darbu un būtisku personisko ieguldījumu RTU 

attīstībā un sakarā ar universitātes 150.gadu jubileju apbalvota ar RTU 150.g. piemiņas monētu.

2011. – RTU atzinības raksts par modes skates kolekciju vadīšanu

2008. – RTU Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā.

2001. - Pateicība par pašaizliedzīgu darbu atzīmējot LMA 80 gadu darba svētkus.

1996. - Atzinības raksts par piedalīšanos modes festivālā “Mode. Māksla. Mūzika”

1989. - Latvijas Kinematogrāfistu savienības pateicības raksts par darbu pie k/f “Dzīvīte”, kas kā 1989.g. labākā aktierfilma ieguva balvu “Lielais Kristaps”.

1988. - Latvijas Kinematogrāfistu savienības pateicības raksts par darbu pie k/f “Par mīlestību pašreiz nerunāsim”, kas kā 1988.g. labākā aktierfilma ieguva balvu “Lielais Kristaps”.

1985. - Kinematogrāfistu savienības Lielā Kristapa medaļa par kostīmiem k/f “Emīla nedarbi”.

1985. - Latvijas

Valodu prasme: Angļu (sarunvaloda)

Krievu (brīvi)

Latviešu (dzimtā)

19. 04. 2017.

/Skaidra Deksne/