< “Jāmāk sevi nosaukt!” (2005. g.)

Mums pietrūkst (23.06.2011)

Kā tad mums pietrūkst?


„Latvijai modes menedžeru pietrūkst”, pirmkārt, saka tie, kas tādi paši varētu būt pēc sava īstā aicinājuma un, pilnīgi noteikti pēc īpašā , tieši šai jomai atbilstošā talanta, bet paši "par visām varēm" grib būt tikai un vienīgi modes mākslinieki. Visi, visi, visi grib būt tikai un vienīgi modes mākslinieki. Viņi visi nesaprot, ka mākslas darba raksturīgākā pazīme ir mākslinieka imanenta klātbūtne viņa radītajā mākslas darbā. Pēc šīs mākslinieka imanentās klātbūtnes viņa radītajos mākslas darbos mēs nekļūdīgi atšķiram vienu mākslas darbu no otra, vienu autoru no otra, vienu mākslas laikmetu no otra. Pēc šīs imanences mēs atšķiram Galiano no Īva Sen Lorāna, Gotjē no Valentino, Armani no Versače u.t.t. Bet, ja tērpa radītājs neprot savu ideju ne uzzīmēt, ne uzkonstruēt, ne sašūt, tad par kādu viņa klātbūtni gala produktā var būt runa? Tad par autorību liecina vien paraksts zem attēla vai pie sienas.

Bez tam, lietot mākslinieka vārdu juridiskas un morālas tiesības ir tikai cilvēkam ar augstāko māksliniecisko izglītību, ko apliecina diploms ar šādu ierakstu. Tieši tas pats attiecas arī uz modes dizaineriem, jo arī tā ir ne tikai tehniska, bet arī mākslinieciska profesija. Teiktais, protams nenozīmē, ka diploms garantē arī talantu, bet tas noteikti garantē to, ka šis cilvēks ir saņēmis to zināšanu kopumu, kas dod tiesības saukties par mākslinieku vai dizaineru. Māksla ir domāšanas veids, ko var izkopt tikai izglītojoties. Protams, morālas tiesības uz mākslinieka statusu ir arī talantīgiem autodidaktiem, kas gadu gaitā uzskatāmi pierādījuši gan savu talantu, gan tā secīgu izkopšanu un attīstību pilnības un augstas profesionalitātes virzienā.

Menedžeris un mākslinieks ir divas pilnīgi atšķirīgas profesijas - pirmā vērsta uz pasauli ap sevi, otrā uz pasauli sevī, viena ir ekstraverta, otra intraverta, vienai jāapgūst plašais modes tirgus visā pasaulē, otrai – jāģenerē arvien jaunas un unikālas modes idejas savā radošajā darbnīcā. Un abās, lai iegūtu atbilstošo kvalifikāciju (ar ierakstu diplomā) ir jābeidz arī atbilstoša augstskola ar specialitātei atbilstošu izglītības programmu – ekonomisko vai māksliniecisko. Par modes mākslinieku jeb kurš var kļūt tikai sliktu filmu seriālos un glancētajos žurnālos.

Mums, pirmkārt, pietrūkst modes teorijas un zinātnes, kas sakārtotu visas sabiedrības sapratni par šīm lietām.