Zinātniskās publikācijas un dizainiski pētnieciskie darbi

  • A.Vilumsone, S.Deksne, I.Viļumsone. The Composition and Ethnographical Motifs of Latvian Folk Costume in Contemporary Clothing. 2-nd international Textile, Clothing & Design Conference- Magic World of Textiles, Dubrovnic, Croatia, 2004, 957- 962 pp.

  • Dāboliņa I., Viļumsone A., Deksne S. NBS ikdienas un svētku uniformu modeļu pilnveidošana. RTU Zinātniskie raksti. 9.sērija Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. 1. sējums, RTU, 2006., 67.-73.lpp

  • Viļumsone A., Dāboliņa I., Deksne S. NBS ikdienas un svētku uniformu konstruēšanas procesa automatizācija RTU Zinātniskie raksti. 9.sērija Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. 1. sējums, RTU, 2006., 74.-81.lpp.

  • LR NBS uniformu kvalitātes uzlabošana. LR AM pasūtīts pētījums 6842. dizaina konsultante. 2004.g.