Darbības virzieni:

  1. Prakses nodrošināšana Modes dizainā augstskolu studentiem 26 kredīpunktu apmērā.
  2. Jaunas universālās, konstruktīvi plastiskās tērpu konstruēšanas metodes izstrāde un pārbaude praksē.
  3. Modes dizaina procesu analīze, recenzijas un kritika.
  4. Konsultācijas tēla dizaina veidošanā.
  5. Mūžizglītības un tālākizglītības kursi kvalifikācijas pilnveidošanā tērpu mākslinieciskajā un konstruktīvi tehnoloģiskajā dizainā.
  6. Tērpu mākslinieciskā un konstruktīvi tehnoloģiskā dizaina kursi visiem interesentiem.
  7. Konstruēšana un "haute couture" - augstā šūšana - visiem interesentiem