Atsauksmes par medotiku

< RTU TTDI 2004./2005.st.g. absolventes Līga Romane:

RTU TTDI 2011./2012.st.g. maģistrante Liene Dejus:


„Skaidras Deksnes konstruēšanas/ modelēšanas metodika balstās uz sapratni par cilvēka ķermeņa uzbūvi. Metodika māca, aplūkojot ķermeni, novērtēt faktorus, kas ietekmē konstrukcijas elementus un to savstarpējo mijiedarbību. Tā balstās uz loģiku, ne uz formulu rindām. Pat bez gadu ilgām padziļinātām priekšzināšanām par citām konstruēšanas metodikām ir iespējams apgūt Skaidras Deksnes konstruēšanas/ modelēšanas metodiku, izprast to, lai saskaroties ar jauniem unikāliem gadījumiem, spētu konstatēt, kā konkrētā individuālā novirze no standarta ietekmē konstrukciju, un rast risinājumu katrā no tiem. Pēc metodikas apgūšanas ir iespējams veiksmīgi strādāt patstāvīgi un īstenot visas radošās idejas, nodrošinot precīzu tērpa skices realizāciju materiālā, kas pielāgota indivīda ķermeņa īpatnībām un proporcijām.”