Grāmatas nepieciešamība.

Šāda satura mācību grāmatas atjaunotās brīvvalsts laikā nav izdotas. Ar apģērbu dizaina izglītību saistītās izglītības iestādes strādā ar novecojušām padomju laika konstrukcijām, kas dod tikai aptuvenu apģērba piegulumu ķermenim.

Mērķauditorija.

Visplašākā. Oriģinālais vielas izklāsta veids, kad saturs tiek atklāts secīgi soli pa solim vizuāli skaidri uztveramos un labi saprotamos grafiskajos attēlos, kas papildināti ar skaidrojošo tekstu, dod iespēju metodiku izmantot:

 1. Profesionālās izglītības visos līmeņos:

 • Arodapmācības skolās

 • Vidusskolu mājturības stundās

 • Amatniecības skolās

 • Lietišķās mākslas vidusskolās Latvijā

 • Mākslas un dizaina vidusskolā Rīgā

 • Mākslas akadēmijas Modes dizaina nodaļā

 • Latvijas universitātes programmā Mājturības un mājsaimniecības skolotājs

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes programmā Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā

 • RTU tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vairākās programmās.

 1. Tālākizglītības un mūžizglītības kursos.

 2. Visiem interesentiem, kas vēlas paši sev pašūt tērpu.