Jaunās konstruēšanas metodikas raksturojums.

  1. Tā ir progresīva metodika, jo konstruktīvā domāšana vērsta nākotnē – tā atbilst konstruēšanas principiem, kad cilvēka ķermenis tiek pozicionēts horizontālēs un vertikālēs līdzīgi kā trīsdimensionālajā kamerā.
  2. Konstruēšanas metodika dod iespēju uzkonstruēt piegrieztni “kā otru ādu”.
  3. Metodika ir universāla, jo izmantojama dažādas ķermeņbūves un visu dzimumgrupu apģērbu konstruēšanā, kā arī dažāda sortimenta un piegriezuma apģērbu veidošanā;
  4. Metodika automātiski risina individuālās stājas un ķermeņa formu problēmas.
  5. Metodika dod iespēju atveidot un tiražējot saglabāt uzstādīto stilu. Īpaši noderīga korporatīvo klientu apkalpošanā.
  6. Metodika satur oriģinālu , konstruktīvi plastisku krūšu iešuves atvēršanas risinājumu;
  7. Metodika ļauj iegūt modernāku apģērba formu (salīdzinot ar Latvijā tradicionāli izmantojamajām „CŅIIŠP”, SEPP Vienotajām apģērbu konstruēšanas metodikām un arī pēdējā laikā izmantoto Millera metodiku), kas īpaši izpaužas konstruktīvi sarežģītākajā – plecu, roces un krūšu joslas risinājumā;
  8. Metodiku var izmantot kā sērijveida, tā individuālajā ražošanā.
  9. Metodika ir formalizējama izmantošanai datorsistēmās.
  10. Metodika ir pārbaudīta un pilnveidota strādājot ar RTU un LMA studentiem.