Priekšvārds grāmatai

Motto:

„Mākslinieks nevar pārņemt nevienu likumu,

ko viņš pats nebūtu atradis,

tāpēc arī likumi, ko atklājusi zinātne,

māksliniekam var nederēt.”

Kurts Fridrihsons


Mūsu tērpu piedāvājumu un izvēli kā ikdienai tā īpašiem gadījumiem ietekmē daudzi faktori – mode, vieta, laiks, konkrētā cilvēka dzīves veids, nodarbošanās, raksturs, auguma īpatnības u.t.t. Tā kā modes mākslinieku, dizaineru un konstruktoru profesionālās darbības adresāts ir cilvēks – sieviete, vīrietis, bērns un viņu augums, kas jāapģērbj, tad cilvēka ķermenis ir arī šo radošo profesiju pārstāvju pastiprinātas izpētes un izziņas objekts. Tērpu konstruktīvā un mākslinieciskā dizaina aspektā cilvēks tiek pētīts no plastiskās anatomijas viedokļa – viņa ķermeņa ārējā forma, ķermeņa daļu proporcijas, stāja un kopējais vizuālais tēls. Pētīšanas veidi ir divējādi:

  • vizuāli plastiskais – izpaužas kā zīmēšana, gleznošana un veidošana;

  • konstruktīvi plastiskais – konstruēšana un modelēšana.

Katrs no šiem izpētes veidiem savukārt realizējas materiālā arī divējādi:

  • plaknē jeb divās dimensijās – zīmējums, gleznojums, konstrukcija un modelējums;

  • telpiski jeb trīs dimensijās – veidojums, makets un pats tērps.Lasīt vairāk