< Ne tikai es

Kāpēc dizainerim jāpārzina tehnoloģijas?

Kāpēc radošajam dizainerim jāpārzina konstrukcija un tehnoloģijas, kāpēc viņam tās jāapgūst studiju procesā?


Kāpēc radošajam dizainerim jāpārzina konstrukcija un tehnoloģijas, kāpēc viņam tās jāapgūst studiju procesā? Kāpēc studiju darbi jārealizē materiālā pašam studentam? Uzņēmumā viņš taču pats savas idejas materiālā nerealizēs – tas ir konstruktora, tehnologa un izpildītāju darbs. Dizainers tikai ģenerēs idejas un vizualizēs tās zīmējumā. Jā, kāpēc?

Māksliniekam un radošajam dizainerim jāpārvalda konstrukcija un tehnoloģijas, lai vadītu procesu – savu ideju realizāciju materiālā. Patiesībā idejas zīmējums ir tikai pirmais solis ceļā uz gala produktu - korekcijas darbā ienes gan materiāls, gan konstrukcija, gan tehnoloģijas. Idejas autoram ir vajadzīga ļoti liela praktiskā darba pieredze un meistarība, lai materiālā realizētais 1:1 atbilstu uzzīmētajai iecerei. Un otrādi – lai idejas zīmējums 1:1 realizētos materiālā. Katrs paša studenta izgatavotais darbs ir viens solis praktiskās pieredzes apgūšanā. Bet jādara ir vēl vairāk – jāpraktizē arī ārpus studiju procesa pašam savā brīvajā laikā – tikai tā tiek „audzēti pieredzes muskuļi”. Un visiem zināms, ka uzņēmēji vēlas iegūt tikai pieredzējušus darbiniekus!

Dizaineriem jāpārvalda konstrukcija un tehnoloģijas arī tāpēc, lai prastu pareizi uzzīmēt un aprakstīt, izstāstīt konstruktoram un tehnologam savu ideju tā, lai nerastos pārpratumi un gala rezultātā netaptu darbs pilnīgi atšķirīgs no iecerētā. Cik daudzreiz, saņemot izpildīto darbu, autors tajā neatpazīst savu ideju iemiesojumu! Parasti tad tiek vainoti izpildītāji. Bet - patiesībā vainīgs ir pats autors, jo nav pratis pareizi uzzīmēt, aprakstīt un nododot skici izstāstīt, izskaidrot visas izpildījuma nianses, kam radošajā darbā ir ļoti liela nozīme. Nav pratis tāpēc, ka nepārzina savu priekšmetu – dizainu no pašiem pamatiem.

Un visbeidzot – konstrukcijas un tehnoloģiju pārzināšana, pārvaldīšana dizainerim dod radošo brīvību, papildina viņa darba izteiksmes līdzekļu arsenālu. Spējot nolasīt materiāla izvirzītos priekšnosacījumus, saprotot konstrukcijas un tehnoloģiju radošumu, dizainers spēj tālāk attīstīt, variēt un pilnveidot savu sākotnējo ideju. Ir ļoti daudz dizaineru, kuri savu ideju uzzīmēt var tikai pēc tam, kad to ir uzkonstruējuši un pat realizējuši materiālā. Dizainera idejas zīmējumā šīs nozares pieredzējis profesionālis vienmēr sapratīs, cik kompetents savā profesijā ir idejas autors. Nekompetences gadījumā izpildītāji vienmēr pacentīsies pretendēt uz daļu no autorības.

Dizains ir divdabis: māksla + konstrukcija, t.i., mākslinieciskā konstruēšana. Autoram jāpārzina abas. Ar to dizainers atšķiras no mākslinieka. Un arī no konstruktora un tehnologa.